Archives

Di dời đường điện 110KV phục vụ thi công dự án Vinh Heritage

Di dời đường điện 110KV phục vụ thi công dự án Vinh Heritage

Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, tổng dự toán; cung cấp vật tư thiết bị; thi công di dời đường dây 110Kv – ĐZ173 E15.1 Hưng Đông 171 E15.16 Hưng Hòa từ khoảng cột 45-49 (EPC). Phục vụ thi công dự án Khu đô thị và thương mại tại phường Vinh Tân của liên doanh Tràng An – Mipec (dự án Vinh Heritage)

Đọc tiếp

Nhập từ khóa