Camera giám sát nhà máy BVS.Stone II

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2018
  • Địa điểm: Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An
  • Khách hàng: Công ty BVS.STONE II
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát

Nhập từ khóa