Camera giám sát Thủy điện Nhạn Hạc

portfolio
portfolio
Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2018
  • Địa điểm: Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An
  • Khách hàng: Công ty CP Za Hưng
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp, lắp đặt camera giám sát nhà máy và khu điều hành thủy điện Nhạn Hạc

Chi tiết dự án

Công trình: Công trình Thủy điện Nhạn Hạc

Dự án: Nhà máy Thủy điện Nhạn Hạc

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Za Hưng

Địa điểm công trình: Xã Quang Phong huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An

Quy mô:

+ Công suất: 2 nhà máy: 59 MW, Sản lượng điện hàng năm là 220 KWh/năm

+ Diện tích: Lưu vực  560 km²

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt camera giám sát nhà máy và khu điều hành thủy điện Nhạn Hạc

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa