Hệ thống camera thủy điện Nậm Pông

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2019
  • Địa điểm: Huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An
  • Khách hàng: Công ty CP Za Hưng
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp lắp đặt camera nhà máy thủy điện Nậm Pông, thi công đường truyền quang nối nhà máy, đập và trung tâm điều hành, lắp đặt tổng đài nội bộ.

Chi tiết dự án

Sau gần 3 năm tập trung đầu tư xây dựng, nhà máy Thuỷ điện Nậm Pông với tổng mức đầu tư 796 tỷ đồng, đã hoàn thành các hạng mục và được khánh thành đưa vào sử dụng với công suất 30MW vào tháng 01/2014. Dự án bao gồm 2 tổ máy, bình quân mỗi năm cung cấp123.3 triệu kwh điện với doanh thu khoảng 140 tỷ đồng cho Tập đoàn.

 –  Địa điểm: Xã Châu Hạnh và Châu Phong – huyện Quỳ Châu – tỉnh Nghệ An.

 –  Tổng mức đầu tư: 796 tỷ đồng.

 –  Công suất: 30 MW.

 –  Đã hoàn thành: và phát điện năm 2013.

 –  Sản lượng:  đạt 123.3 triệu KWh/năm.

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa