Hệ thống điện nhẹ Bentley Karaoke

Hệ thống điện nhẹ Bentley Karaoke

Bentley Karaoke
Địa chỉ: 114 – Nguyễn Du – Vinh – Nghệ An
  • Khách hàng: Công ty CP TMDV tổng hợp BMC
  • Thời gian: 2019
  • Địa điểm: Vinh - Nghệ An

Nhập từ khóa