Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến kết nối các đơn vị trực thuộc phục vụ chỉ huy, quản lý điều hành của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Xây dựng hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến từ Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến 21 Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành, thị và các đơn vị trực thuộc.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Nhà thầu chính: Công ty CP Tập đoàn MV

Hạng mục thi công:
– Cung cấp thiết bị vật tư
– Triển khai lắp đặt

  • Khách hàng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An
  • Thời gian: 2018
  • Địa điểm: Nghệ An

Nhập từ khóa