Nâng cấp hệ thống CNTT Resort Bãi Lữ

portfolio
portfolio
Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2018
  • Địa điểm: Nghi Lộc - Nghệ An
  • Khách hàng: Bãi Lữ Resort
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin

Nhập từ khóa