Nâng cấp hệ thống CNTT – Thủy điện Nậm Pông

Nâng cấp hệ thống CNTT – Thủy điện Nậm Pông

Dự án thuỷ điện Nậm Pông được xây dựng trên suối Nậm Pông Thuộc địa bàn xã Châu Hạnh và xã Châu Phong – huyện Quỳ Châu – Tỉnh Nghệ An. Khi xây dựng hoàn thành nhà máy sẽ có công suất 30MW và  điện lượng hàng năm phát lên lưới điện quốc gia 130 triệu KWH/năm.

  • Khách hàng: Công ty Cổ phần Za Hưng
  • Thời gian: 2018
  • Địa điểm: Quỳ Châu - Nghệ An
  • Nâng cấp hệ thống CNTT - Thủy điện Nậm Pông : Nâng cấp hệ thống CNTT - Thủy điện Nậm Pông

Nhập từ khóa