Hệ thống mạng LAN – WAN – WIFI

Hệ thống mạng LAN – WAN – WIFI

Hệ thống mạng LAN – WAN – WIFI

Chúng tôi tự hào là công ty có chuyên môn có kinh nghiệm nhiều năm triển khai thi công lắp đặt hệ thống mạng LAN WAN WIFI cho các công ty doanh nghiệp. Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống mạng công nghệ thông tin cho các tòa nhà, trường học, cơ quan, nhà máy, nhà xưởng …Xây dựng một cơ sở hạ tầng thiết bị tuân thủ các quy chuẩn khắt khe nhất và tân tiến nhất của nước ngoài, đảm bảo tiết kiệm chí tối đa mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Một số dự án tiêu biểu đã triển khai:

Nhập từ khóa