Hệ thống hội nghị truyền hình Tỉnh Đội Nghệ An

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2018
  • Địa điểm: Tỉnh Nghệ An
  • Khách hàng: Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Nghệ An
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ họp trực tuyến giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc

Chi tiết dự án

Nhập từ khóa