Tin tức

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

ZOOM Pro Là một giải pháp phần mềm họp trực tuyến ảo dựa trên cloud. Phần mềm này hỗ trợ 100 người tham gia cuộc họp/Thời hạn mỗi cuộc họp tối đa 24 giờ.

Nhập từ khóa