Tin tức

Giải pháp sàng lọc thân nhiệt – HIKVISION

Giải pháp sàng lọc thân nhiệt – HIKVISION

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trên toàn thế giới, HIKVISION giới thiệu một giải pháp bước đầu sàng lọc tại các khu vực đông người bằng các camera kiểm tra thân nhiệt, hỗ trợ tốt nhất
Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

ZOOM Pro Là một giải pháp phần mềm họp trực tuyến ảo dựa trên cloud. Phần mềm này hỗ trợ 100 người tham gia cuộc họp/Thời hạn mỗi cuộc họp tối đa 24 giờ.

Nhập từ khóa