Giới thiệu

SONG LỘC

Nhà thầu thi công chuyên nghiệp

Cam kết mọi hoạt động đều hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu ứng dụng công nghệ tối ưu nhất (cả công nghệ và tính đồng bộ) đồng thời chuyên nghiệp hoá để đáp ứng chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án cho khách hàng.

Cơ cấu các dự án đã triển khai:

Điện nhẹ
Điện nặng
Truyền dẫn
Thương mại

15

Dự án đã hoàn thành

10

Dự án đang triển khai

15

Doanh thu 2016 - 2017 (Tỷ VNĐ)

50

Kế hoạch 2018 (Tỷ VNĐ)

ĐỘI NGŨ

Nhân sự

Nhập từ khóa