Di dời đường điện phục vụ GPMB thi công cao tốc Bắc Nam

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2021 - 2022
  • Địa điểm: Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An
  • Khách hàng: Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
  • Loại dự án: Điện nặng
Gói thầu

Di dời hệ thống đường điện phục vụ GPMB – Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, (Km387+943 đến Km396+309)

Chi tiết dự án

Dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu dài 50km với tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công.

Trong giai đoạn phân kỳ, cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu được thi công xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng lên 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế từ 100 – 120km/h.

Liên danh Công ty CP Công nghệ Song Lộc và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn kiên đã trúng thầu gói thầu Di dời hệ thống đường điện phục vụ GPMB – Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, (Km387+943 đến Km396+309)

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa