Di dời đường điện phục vụ GPMB thi công đường ven biển

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2022
  • Địa điểm: Quỳnh Lưu - Nghệ An
  • Khách hàng: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu
  • Loại dự án: Điện nặng
Gói thầu

Di dời hệ thống đường điện trung thế và trạm biến áp phục vụ GPMB thực hiện dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (TH) đến Cửa Lò (NA) đoạn qua huyện Quỳnh Lưu

Chi tiết dự án

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 13/8/2021.

Dự án đường ven biển đi qua 5 địa phương gồm Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò với quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, tổng chiều dài 64,47 Km, có 8 cầu bắc qua. Trong đó có 5 cầu lớn và 3 cầu nhỏ), 5 cầu lớn gồm: Cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn: 15 nhịp, cầu Cửa Thơi 20 nhịp, cầu Lạch Vạn 17 nhịp, cầu Nghi Quang.

Tổng mức đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 3.202 tỷ đồng, mặt bằng 933,6 tỷ đồng; dự phòng và chi phí khác 515,4 tỷ đồng).

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa