Kiên cố mạng lưới truyền dẫn Viễn thông Viettel

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2020
  • Địa điểm: Hà Tĩnh
  • Loại dự án: Viễn thông
Gói thầu

Thi công kiên cố mạng lưới phục vụ phòng chống thiên tai năm 2018 tại Viettel Hà Tĩnh

Chi tiết dự án

Thi công hệ thống cáp quang ngầm kết nối các trạm Viễn thông phục vụ kinh doanh và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do Tổng công ty VTNet – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội làm Chủ đầu tư.

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa