Xây dựng hạ tầng mở rộng mạng BRCĐ năm 2023 tại Nghệ An

portfolio
portfolio
Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2023
  • Địa điểm: Nghệ An
  • Khách hàng: Tổng công ty VTNet
  • Loại dự án: Viễn thông
Gói thầu

Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng băng rộng cố định năm 2023 tại Nghệ An do Tổng công ty VTNet – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội làm Chủ đầu tư.

Chi tiết dự án

Thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật; Thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng BRCĐ năm 2023 tại Nghệ An do Tổng công ty VTNet – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội làm Chủ đầu tư.

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa