Lắp đặt camera giám sát 30 trạm cửa khẩu Quốc tế

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Địa điểm: Toàn Quốc
  • Khách hàng: Công ty CP tập đoàn MV
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công, lắp đặt 30 hệ thống camera giám sát trạm cửa khẩu Quốc Tế

Nhập từ khóa