Lắp đặt camera giám sát 30 trạm cửa khẩu Quốc tế

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Địa điểm: Toàn Quốc
  • Khách hàng: Công ty CP tập đoàn MV
  • Loại dự án: Điện nhẹ
Gói thầu

Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công, lắp đặt 30 hệ thống camera giám sát trạm cửa khẩu Quốc Tế

Chi tiết dự án

Nhập từ khóa