Lắp đặt camera giám sát công trường thủy điện Nhạn Hạc

Thông tin dự án
  • Thời gian thực hiện: 2016
  • Địa điểm: Huyện Quế Phong - Nghệ An
  • Khách hàng: Công ty CP Za Hưng
  • Loại dự án: Điện nhẹ, Viễn thông
Gói thầu

Lắp đặt hệ thống camera giám sát thi công công trường thủy điện nhạn hạc, thi công truyền dẫn quang kết nối từ đập tràn, nhà máy A, nhà máy B về văn phòng điều hành. 

Chi tiết dự án

Dự án thủy điện Nhạn Hạc tại xã Quế Sơn – huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An là một trong những dự án thủy điện lớn, được khởi công xây dựng vào tháng 11/2015.

 –  Địa điểm:  xã Quế Sơn – huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An.

–  Tổng mức đầu tư: 1.881 tỷ đồng.

 –  Công suất: 59 MW.

 –  Hoàn thành: Quý III năm 2018.

 –  Sản lượng: đạt 220 triệu KWh/năm.

Những dự án tương tự đã triển khai

Nhập từ khóa